Opptaksinfo

Alle som spiller et orkesterinstrument, og er i aldersgruppen 13 til 20, er velkommen til å søke NUSO!

Husk å søke innen 15. januar 2025!

Link til video sendes i eget skjema og må sendes senest 31. januar 2025

Søknadsportalen åpner 1. desember 2024

Slik gjør du:

Du skal spille et solostykke i tillegg til noen orksterutdrag. Utdragene og forslag til solostykker ligger under "Opptaksrepertoar". Vi er klar over at det er mange som kommer til å spille utdrag for første gang og juryen vil ta hensyn til det. Prøvespillet foregår digitalt ved at du sender oss en link til en video der du spiller.

 1. Still inn kameraet slik at viser deg og instrumentet ditt godt når du spiller.
 2. Spill inn stykkene! Du kan spille inn hvert stykke og utdrag for seg og sette det sammen til én fil etterpå. Du har derimot ikke lov til å redigere det du spiller.
 3. Last inn opptaket på YouTube.com (Hvis du ikke har bruker her må du opprette dette). Sett videoen som "Ikke oppført". Kopier videolinken og lim den inn i skjemaet.

Prøvespillet kan gjennomføres med med eller uten pianist. Bruker du pianist er det ikke nødvendig å spille hele forspillet/mellomspillet. Det holder å starte noen takter før soloinstrumentet kommer inn.

 • NUSO godkjenner Ung Filharmoni-prøvespill: Har du prøvespilt til Ung Filharmoni kan du sende ved dette opptaket når du søker NUSO. Tenk allikevel nøye på om du vil gi et bedre musikalsk inntrykk ved å bruke NUSO sitt eget repertoar

Juryering:  

Etter at fristen har gått ut vil juryen samles for å lytte til opptakene og plukke ut søkerne som får tilbud om plass, kommer på venteliste eller får avslag. Juryen er delt i stryk + blås/slagverk og vil høre på alt søkerne har sendt inn. Fagjuryen er består av orkesterets dirigent, produsenten, samt profesjonelle orkestermusikere. Alle som søker vil få svar.

 • De som får tilbud om plass, må bekrefte at de vil følge NUSOs reglement og at de kan komme på alle samlingene før de tar imot plassen.
 • De som kommer på venteliste er kvalifiserte til å være med i orkesteret, men har ikke fått plass enda på grunn av rangering. De vil få tilbud om plass dersom vi trenger vikar eller at det av ulike årsaker blir en ledig plass.
 • De som ikke får plass vil få mulighet til å få en kort tilbakemelding fra produsenten som har vært med i juryen.

Hvordan forbereder man et orkesterutdrag

Vi spiller orkesterutdrag på prøvespill for å vise at vi kan mestre musikken som spilles i orkesteret vi søker til. Meningen er at juryen skal få høre at søkeren kan løse de tekniske utfordringene og kjenner musikken og får med seg detaljene på noten.

For å spille et utdrag er det lurt å:

 • Lytte til musikken. Da hører du sammenhengen rundt det du spiller. Stilen du skal spille i, og hvordan dette framføres av profesjonelle orkestre
 • Øv med metronom. Rytme og puls er noe av det viktigste juryen hører etter. Dette er veldig viktig når vi spiller sammen med andre
 • Få med alt som står i noten. Styrkegrader, artikulasjon og frasering. Selv når vi spiller sammen med andre må dette overdrives, og da må alle overdrive på samme måte.
 • Øv gjerne sammen med opptaket. Det er lettere å få til frasering og intonasjon når man øver det i sammenheng med det som skjer rundt.