Søk opptak!

NUSO er et nasjonalt symfoniorkester for ungdom mellom 13 og 20 år.
Musikerne er med i orkesteret i to år, og møtes til fire spennende samlinger.
I januar 2025 har vi opptak for 2025–2026.