Juryen

Juryen ønsker å høre hvilke kvaliteter og ferdigheter du har. For mange er det helt nytt å spille orkesterutdrag. Utdragene viser for juryen hvordan søkeren forstår en orkesterstemme. Det behøver ikke være avgjørende for opptaket at søkeren ikke mestrer orkesterutdragene på samme nivå som solostykkene. Juryen lytter alltid etter disse grunnpilarene: Rytme, intonasjon, klang og frasering.