Repertoar til prøvespill

Fritekstfelt

Basstrombone

Solostykker:
– Bordogni: en valgfri etyde (utgitt av Ostander)
– A. Wilder: Sonate, 4. sats

Okersterutdrag: Velg 2 av utdragene:
(dere behøver ikke å telle takter. Bare begynne på neste del når dere er klare)

 • Dvorak 9. symfoni, Trombone Basso: 1. sats,
 • Dvorak 9. symfoni, Trombone Basso: 4. sats, (på starten)
 • Dvorak 9. symfoni, Trombone Basso: 4. sats, (mot slutten)

Noter

Bratsj

Solostykker
– Velg mellom: 1. sats Telemann bratsjkonsert og 1. sats Chr. Bach bratsjkonsert
– Spill 3 minutter fra Arpeggione-sonaten (Schubert) eller Romance (Bruch)

Orkesterutdrag
Velg 3 av utdragene:

 • Berlioz Ouverture til Romersk Karneval
 • Ravel Daphnes and Chloe Suite 2, VALGFRI DIVIS
 • Mozart symfoni nr. 35: 4. sats
 • Beethoven symfoni nr. 5: 2. sats

Noter

Cello

Solostykker
– Velg mellom: Haydn Cellokonsert i C-dur 1.sats (takt 22-47) eller D-dur 1. sats (takt 28-47).
– Velg mellom: Faure Elegie, Svanen av Sain-Saëns, Salut d`Amor av Elgar eller lignende romantisk stykke

Orkesterutdrag
Velg 3 av utdragene

 • Beethoven 5. symfoni
 • Brahms 2. symfoni
 • Tchaijkovskij 4. symfoni
 • Dvorak 9. symfoni: velg ett utdrag

Noter

Fagott

Solostykke

- Mozart fagottkonsert: kun 2. Sats fra begynnelsen til takt 26.
- «Etyde nr 15» fra Op. 8 av Ch. J. Weissenborn

Okresterutdrag: Velg 2 av disse utdragene

 • G. Rossini «Barbereren i Sevilla» Ouverture
 • Dvorak 9. symfoni 1 Sats
 • Dvorak 9. symfoni 2 Sats
 • Dvorak 9. symfoni 4 Sats

Noter

Fiolin

Solostykker
– Velg mellom: W.A. Mozart – 1. sats, uten cadenza, fra fiolinkonsert nr. 3, 4 eller 5
– Et kort langsomt stykke fra romantikken, som for eksempel Seterjentens Søndag eller lignende

Orkesterutdrag
Velg 3 av utdragene

 • John Williams: Star Wars
 • Mozart 41. symfoni,1. sats
 • Mozart 41. symfoni, Menuetto
 • Beethoven 7. symfoni, 2.sats
 • Dvorak 9. symfoni, 4. sats

Noter

Fløyte

Fløyte / piccolo

– W.A. Mozart: 1. sats, til eksposisjonen og 2. sats til candenza, fra en av fløytekonsertene Orkesterutdrag: velg 2 av disse utdragene

Orkesterutdrag:
velg 2 av disse utdragene

 • Dvorak 9. symfoni, 1 Sats– Tall 5 til niende takt i 5
 • Dvorak 9. symfoni, 2 Sats– fra tall 2 til 3,
 • Dvorak 9. symfoni, 3 Sats- 20 takter etter 1 (det som står i klammen)
 • Tchaikovsky 5. symfoni, 1. sats

Noter

Harpe

Solostykke
– Valgfritt solostykke

Orkesterutdrag: Velg 2 av utdragene

 • Tchaikovsky: Nøtteknekkersuiten: Blomstervalsen, kadens
 • Verdi: La Forza del destino
 • Franck: Symfoni nr. 2: andre sats

Noter

Horn

Solostykke

- Velg mellom W.A. Mozart: 2. 3. eller 4. hornkonsert. 1. sats fram til reprisen

Orkesterutdrag
Velg 2 av disse utdragene: (vær obs på transponering!)

 • 1. Dvorak 9. symfoni, 4. sats, åpning.
 • 2. Dvorak 9. symfoni, 4. sats, tall 10: Velg enten 1. horn Eller 2. horn
 • 3. Shostakovich 9. symfoni. 2. horn i F UNISONO

Noter

Klarinett

Solostykke :
- W.A. Mozart. 1. sats til eksposisjonen og 2. sats til cadenza fra en av konsertene

Orkesterutdrag: Velg 2 av disse utdragene

 • F. Mendelssohn Bartholdy «Die Hebriden» Ouverture.
 • Dvorak 9. symfoni 1 Sats
 • Dvorak 9. symfoni 3 Sats
 • Dvorak 9. symfoni 4 Sats

Noter

Kontrabass

Solostykker:
– Saint-Saens: «Elefanten» fra Dyrenes karneval
– Velg mellom Capuzzi basskonsert 1. sats, Hoffmaister basskonsert 1. sats eller Eccles Sonate (fra start til Adagio)

Orkesterutdrag: Velg 2 av utdragene

 • Mozart Eine Kleine Nachtmusik
 • Mahler 2. symofni: 1.sats
 • Shostakovich 5. symfoni

Noter

Obo

Solostykke:
W.A. Mozart: Obokonsert, 1. sats til eksposisjonen og 2. sats til cadenza

Orkesterutdrag: velg 2 av disse utdragene

 • J. Brahms 1 Symfoni.
 • Dvorak 9. symfoni, 1 Sats-
 • Dvorak 9. symfoni, 2 Sats- (Engelsk Horn) Obligatorisk dersom man søker engelskhorn,
 • Dvorak 9. symfoni, 2. sats
 • Dvorak 9. symfoni, 3 Sats  

Noter

Piano

Solostykke
Allemande fra Bach fransk suite G-dur. Spilles UTEN repetisjon.

Orkesterutdrag

 • Bernstein: Mambo fra West side story.
 • Tchaikovsky: Nøtteknekkeren: Celesta (Dersom du ikke har tilgang på celesta, kan du bruke piano)
 • Howard Blake: The snowman (To utdrag)

Noter

Slagverk

Solostykke
M. Goldenberg: En etyde fra «Modern School for Snare Drum»

Orkesterutdrag

Velg to alternativer. Ett av alternativene må inneholde skarptromme eller pauke.

A: E. Keune (Pauker)

B: Dvorak: symfoni nr. 9: fire utdrag (pauker)

C: Beethoven 7 og 9: to utdrag (pauker)

D: Prokofiev: Peter og ulven (skarptromme)

E: Triangel og cymbaler: Utdrag fra Dvorak 9 og Finlandia (trangel og bekka)

F: Paus slagverkkonsert: tre utdrag (melodisk og skarptromme)

Noter

Trombone

Solostykker:
– Bordogni: en valgfri etyde (utg. Roschut)
– enten A. Guilmant: Morceau Symphonique  eller Hasse: Suite

Orkesterutdrag: Velg 2 av utdragene:

 • Dvorak 9. symfoni, Trombone Alto: 1. sats
 • Dvorak 9. symfoni, Trombone Alto: 4. sats
 • Dvorak 9. symfoni, Trombone Tenore: 1. sats, (begynn på neste del når du er klar)

Noter

Trompet

Solostykker:

– Velg mellom: Haydn trompetkonsert i Ess-dur, 1. sats Introduksjonen, eller Hummel trompetkonsert i Ess-dur 1. sats Introduksjonen

Orkesterutdrag: Velg 2 av disse utdragene

 • Dvorak 9. symfoni, 1. trompet: 4. sats
 • Beethoven Leonore overture nr 3: Offstage Solo
 • Tchaikovsky 4. symfoni, 1. eller 2. trompet: 1 sats, start til A

Noter

Tuba

Solostykke
– M. Bordogni: Etyde fra «43 Bel Canto Studies»: nr. 1 eller 7.

Orkesterutedrag:
Velg 2 stykker

 • Sibelius, Finlandia
 • Brahms, Academic Festival Overture
 • Mahler, Symfoni nr 1, 3. sats.

Noter