Presse

Pressehenvendelser kan gjøres til Mathias Gran

Pressebilder

Vi jobber med å lage bilder som er godkjent for å bruke offentlig for presse og offentlige etater. Alt vil samles på denne siden, inkludert hva det er bilde av, hvem som har tatt bilde etc.

Norsk Ungdomssymfoniorkester

NUSO - Norsk Ungdomssymfoniorkester er et nasjonalt symfoniorkester for ungdom mellom 13 og 20 år. To ganger i året møtes rundt 80 ungdom fra hele landet til samspill på høyeste nivå. De velges ut igjennom prøvespill. Sammen spiller de musikk fra hele orkesterlitteraturen; Alt fra norske urfremføringer og solistverk til episke symfonier. NUSO gir ungdom bred orkestererfaring og et godt sosialt nettverk i hele landet. NUSO skaper morgendagens musikere!

Orkesteret eies og driftes av De Unges Orkesterforbund (UNOF).